Czym są systemy ERP?

Skrót ERP pochodzi od angielskiego sformułowania Enterprise Resource Planning, które tłumaczy się jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – i to właśnie za ten aspekt odpowiadają systemy klasy ERP: za planowanie i optymalne wykorzystanie wszystkich posiadanych przez firmę zasobów, a mówiąc inaczej: wspomagają zarządzanie firmą w sposób wieloetapowy.

Co potrafią systemy ERP?

Główną funkcją systemów klasy ERP jest planowanie potrzeb materiałowych i takie rozdzielanie zasobów, by usługa albo produkt oferowany klientom wytwarzany był możliwie najniższym kosztem.
Jakie aspekty mogą obsłużyć w tym zakresie ERP-y?
Planowanie zamówień.
Synchronizację zamówień od różnych dostawców.
Obsługę oraz planowanie produkcji.
W efekcie jesteśmy w stanie osiągnąć łańcuch produkcyjny w pełni zgodny z najnowszymi trendami w zarządzaniu, a ilość zapasów zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, niwelując koszty magazynowe i maksymalizując zyski z prowadzonej działalności.
Ale uwaga! Systemy ERP, jakkolwiek ich podstawowa rola pozostaje ta sama, mogą znacząco się różnić. Jeśli planujemy wdrożenie tego typu rozwiązania do naszej firmy, musimy zadecydować, co tak właściwie będzie nam potrzebne. U jednych konieczny będzie złożony system obsługujący wszystkie możliwe obszary działalności, u innych wystarczy implementacja bardziej okrojonych programów, takich jak chociażby wyjątkowo popularny nie tylko w Polsce Comarch Optima, który idealnie nadaje się dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Dostęp do analiz i raportów – doceń siłę analityki biznesowej

Systemy klasy ERP to także rozbudowane raporty i analizy, które umożliwiają lepszą ocenę sytuacji firmy i opłacalności procesów w niej zachodzących. Co więcej, dostęp do nich mogą mieć nie tylko osoby bezpośrednio należąca do kierownictwa firmy, ale każdy pracownik oddelegowany do analiz.
Wszystko to umożliwia nie tylko śledzenie kondycji przedsiębiorstwa na bieżąco, ale również nieustanną optymalizację procesów. Efektem jest nie tylko zminimalizowanie kosztów i podniesienie dochodów, ale również wydajniejsza praca poszczególnych działów i konkretnych pracowników.

Finanse pod kontrolą – z systemami ERP

Systemy ERP świetnie nadają się także do analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez śledzenie przepływów pieniężnych i należności. Dzięki nim widać także jak na dłoni zatory płatnicze i historię płatności poszczególnych podwykonawców. Wszystko to sprawia, że łatwo możemy z ogromu danych wyłuskać tych kontrahentów, którzy są problematyczni.

You may also like...

Leave a Reply