Category: Płyty drogowe

0

Płyty drogowe nowe zamiast asfaltu

Przy budowaniu dróg dojazdowych o dużym natężeniu ruchu coraz częściej stosuje się płyty drogowe zamiast asfaltu czy powierzchni bitumicznej. Z czego to wynika? Jak zalety mają płyty drogowe i dlaczego warto na nie stawiać?