Bioasekuracja: bezpieczeństwo w gospodarstwie

Bioasekuracja to całkiem nowy termin wśród hodowców świń. Na czym polega? To konkretne przepisy, które wskazują nam środki ostrożności obowiązujące producentów świń w konkretnym kraju. Jest to nic innego, jak bezpośrednia walka z afrykańskim pomorem świń. W życie weszły przepisy na temat odpowiedniego ogrodzenia dla zwierząt, zamkniętych drzwiach, obecności dezynfekcyjnych mat przy wejściu do chlewni.

Nowe zasady

Ograniczone zostały wejścia osób postronnych z zewnątrz do całkowitego minimum. Ponadto na teren chlewni nie można będzie wnosić jakichkolwiek produktów wieprzowych, a także żadnej dziczyzny. Na teren gospodarstwa nie może wjeżdżać zbyt dużo samochodów. Inne są zasady obowiązujące w chlewniach innego typu. Niekomercyjne obowiązują inne zasady, takie jak zakaz przywożenia na teren gospodarstwa mięsa dzików, a wszelki ubój świń przeprowadzany jest pod nadzorem weterynarza. Zakazano hodowlę loch i knurów. Kontrole będą odbywać się we wszystkich gospodarstwach i dokładnie sprawdzane, czy są one ukierunkowane do nowych zasad. Jeśli wykryte zostaną błędy, gospodarstwo dostanie od inspektorów miesiąc na poprawę. Jeśli takowa nie nastąpi, inspekcja może zlecić ubój naszych świń i zakaz hodowania przez następne trzy lata.

konsekwencje niedostosaowania się

Jeśli bioasekuracja nie będzie przestrzegana, wtedy może zostać nałożona kara grzywny . Co dają nam te zasady? Utrzymają wysoki poziomu zdrowia naszych zwierząt i poprawią je. Jest to klucz do otrzymania lepszych efektów i większej świadomości hodowców w naszym kraju. Ważną sprawą jest również kwarantanna, która bywa często bagatelizowana. To błędne założenie, ponieważ jest ona bardzo przydatna. Pozwala obniżyć ryzyko zachorowania zwierząt na jakąś chorobę a nawet zlikwidowanie jej. Możemy podczas kwarantanny pobrać materiał, który przeznaczymy na badania. Nie należy więc ani skracać jej trwania, ani całkowicie jej sobie odpuszczać. Jak widać, bioasekuracja to proces konieczny do poprawy warunków naszych zwierząt, ich zdrowia oraz komfortu. Powinniśmy więc dostosować się do nowych zasad i przestrzegać ich, a już wkrótce zauważymy poprawę w naszym gospodarstwie.

You may also like...

Leave a Reply